mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm mới nhất

Bạn có biết sơ yếu lý lịch là 1 loại tờ giấy quan trọng trong bộ hồ sơ xin việc làm mà cũng thông qua đó nhà tuyển dụng có thể xem qua sơ yếu lý lịch để có thể giới thiệu thông tin cá nhân, gia đình, quá trình làm việc (nếu có),… Khác với mẫu CV thông thường thì sơ yếu lý lịch chứa nhiều thông tin hơn chính vì lẽ đó sẽ giúp cho bạn lấy được lòng tin trong mắt nhà tuyển dụng hơn. Bài viết này vppvinacom.vn xin gởi đến các bạn mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm mới nhất sau đây nhé.

Các mẫu sơ yếu lý lịch 2017 – 2018 – 2019 – 2020

Mẫu sơ yếu lý lịch 2017, 2018 là những mẫu sơ yếu lý lịch file word được nhiều bạn tìm kiếm và download nhất nhằm tạo dựng cho mình một bộ hồ sơ xin việc ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng. Chính vì vậy mẫu đơn xin việc làm trong đó có giấy sơ yếu lý lịch 2019, 2020 cũng không có gì khác biệt. Nào! hãy tham khảo mẫu CV dưới đây của chúng tôi.

mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm
mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm mới nhất

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***———

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên:………………………….

2. Nam, Nữ:…………………………….

3. Ngày tháng năm sinh:…………… Nơi sinh:……………….

4. Thường trú số nhà:. đường………….Phường……, xã:………Quận, huyện:……….

5. Dân tộc:…………….. Tôn giáo:………..

6. Trình độ văn hóa:… ………………… Ngoại ngữ:…………………….

7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn)…………tại:………….

8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:…………. tại……………………

9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…………… tại……………………

10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?)
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

11. Họ tên cha:……………………………………. Sinh năm:…………………

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

12. Họ tên mẹ:……………………………………… Sinh năm:……………….

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

13. Họ tên vợ (hoặc chồng)……………………… Sinh năm:……………….

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu? ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Ngày…… tháng….. năm……….

Người làm đơn

(ký tên và ghi rõ họ tên) 

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm.

…..,Ngày…… tháng….. năm……….

UBND Phường, Xã

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm 2017,2018,2019,20120 mới nhất tại đây

Hotline: (028)35.368.668