Bảng Di Động 2 Mặt (120x140cm)

Kích Thước Bảng Di Động 2 Mặt Từ Trắng:

– Kích thước: 800×1200 – 1.400.000

– Kích thước: 1000×1200 – 1.670.000

– Kích thước: 1200×1500 – 2.295.000

– Kích thước: 1200×1600 – 2.425.000

– Kích thước: 1200×1800 – 2.660.000

» Ngoài ra, chúng tôi còn nhận cắt bảng theo yêu cầu khách hàng.

Danh mục:
Hotline: (028)35.368.668