Bút Lông Dầu Thiên Long PM-04

8.500

Đặc điểm bút lông dầu Thiên Long PM-04: Dùng để ghi CD và 1 một số công dụng khác, thân và ngòi bút nhỏ, dễ cầm, không bị trơn tuột. Có 3 màu xanh đỏ đen để lựa chọn và thay đổi. Bút lông dầu Thiên Long PM04 – tiên lợi, dễ sử dụng

Hotline: (028)35.368.668