Giấy Note Post-it 5 Màu (3M)

20.000

Giấy ghi chú 5 màu Post-It

Quy Cách: 5 màu/xấp

Hotline: (028)35.368.668