mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 và 133

Phiếu xuất kho là mẫu phiếu được sử dụng để theo dõi chặt chẽ số lượng các vật tư, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, từ đó làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra tình trạng sử dung hàng hóa để thực hiện các định mức tiêu hao vật tư. 

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu được các kế toán viên thường xuyên sử dung song song với các mẫu phiếu thường dùng khác như phiếu thu, Phiếu chi, phiếu giao hàng và Phiếu nhập kho.

Vppvinacom.vn đã cập nhật phiếu xuất kho theo mẫu phiếu xuất kho được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 107/2017-TT-BTCThông tư 132/2018/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và download mẫu phiếu xuất kho mới nhất tại bài viết này nhé!.

Nội dung bài viết:

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và 133:

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………………………Địa chỉ (bộ phận):…………….

Lý do xuất kho:…………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………………….Địa điểm:………………………………….

mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200
mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………………. Địa chỉ (bộ phận): ……………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm ……………………………………………..

mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133
mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

 


Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là mẫu phiếu được lập ra để xuất kho hàng hóa kiêm vận chuyển nội bộ. Mẫu phiếu nêu rõ tên tổ chức, cá nhân lập phiếu, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, xuất nhập tại kho nào.

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1: Lưu

Ngày….tháng….năm….

Căn cứ lệnh điều động số ……………………………………………….. Ngày…..tháng……năm….. của ………………………………….. về việc ……………………………….

Họ tên người vận chuyển ………………………………… Hợp đồng số …………………………

Phương tiện vận chuyển: ………………………………………………………………………………

Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………………….

Nhập tại kho: ………………………………………………………………………………………………

 


Cách viết phiếu xuất kho chuẩn nhất:

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.

  • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
  • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
  • Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
  • Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
  • Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
  • Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
  • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

 

Những lưu ý khi ghi phiếu xuất kho:

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy theo tổ chức, quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp), lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

  • Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
  • Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
  • Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Download mẫu phiếu xuất kho mới nhất:

 

Có thể bạn quan tâm:

OK! Như vậy chúng ta đã đúc kết được những chứng từ của bộ phân kế toán kho qua mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133 mới nhất rồi nhé! Xem thêm các bài viết các tại chuyên mục thủ thuật excel.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Vppvinacom.vn - Khuyến mãi tặng gel rửa tay khô lifebuoy 55ml chung tay phòng chống lây nhiễm virus corona Bỏ qua

Hotline: (028)35.368.668