Giấy In Liên Tục 1 liên (240 x 279mm)

255.000 225.000

Hotline: (028)35.368.668