Giấy Than G-Star (100 tờ/Xấp)

62.500 56.500

Hotline: (028)35.368.668