Giấy In Liên Tục (240×297mm) 4 Liên Chia 2

375.000

  • Giấy in vi tính Liên sơn F4/2 (1 liên)– (240×279)mm – 215.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn F4/2 (2 liên)– (240×279)mm – 355.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn F4/2 (3 liên)– (240×279)mm – 355.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn F4/2 (4 liên)– (240×279)mm – 355.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn F4/2 (5 liên)– (240×279)mm – 355.000/thùng 
Hotline: (028)35.368.668