Giấy in nhiệt K75 2 liên

19.500

Giấy in bill/giấy tính tiền 2 liên – 7.5cm

Hotline: (028)35.368.668