các phím tắt trong excel

Tổng hợp các phím tắt hữu dụng trong Excel 2007

Thủ thuật excel – Bài viết này được nằm trong bộ tổng hợp các phím tắt trong Excel 2007 vì mỗi phiên bản sẽ có bộ phím tắt riêng vì vậy đây là bài viết dành riêng cho Microsoft Excel 2007. Nếu các bạn tìm hiểu thêm về các phiên bản Microsoft Excel khác thì có thể tham khảo tại các bài viết sau:

Các phím tắt Excel 2010

Các phím tắt Excel 2013

Các phím tắt Excel 2016

 

Sau đây là tổng hợp trọn bộ các phím tắt hữu dụng trong Excel 2007 để các bạn tham khảo nhé!

Xem nhanh bài viết:

các phím tắt trong excel
Các phím tắt trong excel 2007

Tổng Hợp Các Phím Tắt Trong Excel 2007:

Tổ hợp phím CTRL trong Excel 2007:

CTRL+PgUp

Chuyển đổi giữa các tab trang tính, từ trái sang phải.
CTRL+PgDn Chuyển đổi giữa các tab trang tính, từ phải sang trái.
CTRL+SHIFT+( Bỏ ẩn mọi hàng ẩn bên trong vùng chọn.
CTRL+SHIFT+) Bỏ ẩn mọi cột ẩn bên trong vùng chọn.
CTRL+SHIFT+& Áp dụng viền ngoài cho các ô được chọn.
CTRL+SHIFT_ Loại bỏ viền ngoài khỏi các ô được chọn.
CTRL+SHIFT+~ Áp dụng định dạng số Chung.
CTRL+SHIFT+$ Áp dụng định dạng Tiền tệ với hai chữ số thập phân (số âm đặt trong dấu ngoặc đơn).
CTRL+SHIFT+% Áp dụng định dạng Phần trăm mà không dùng chữ số thập phân.
CTRL+SHIFT+^ Áp dụng định dạng Số mũ với hai chữ số thập phân.
CTRL+SHIFT+# Áp dụng định dạng Ngày tháng với ngày, tháng và năm.
CTRL+SHIFT+@ Áp dụng định dạng Thời gian với giờ và phút, SA hoặc CH.
CTRL+SHIFT+! Áp dụng định dạng Số với hai chữ số thập phân, dấu tách hàng nghìn và dấu trừ (-) cho các giá trị âm.
CTRL+SHIFT+* Chọn vùng hiện thời quanh ô hiện hoạt (vùng dữ liệu nằm giữa các hàng và cột trống).

Trong PivotTable, thao tác này sẽ chọn toàn bộ báo cáo PivotTable.

CTRL+SHIFT+: Nhập thời gian hiện tại.
CTRL+SHIFT+” Sao chép giá trị từ ô phía trên ô hiện hoạt vào ô đó hoặc vào Thanh Công thức.
CTRL+SHIFT+Dấu cộng (+) Hiển thị hộp thoại Chèn để chèn các ô trống.
CTRL+Trừ (-) Hiển thị hộp thoại Xóa để xóa những ô được chọn.
CTRL+; Nhập ngày hiện tại.
CTRL+` Chuyển đổi giữa việc hiển thị các giá trị ô và hiển thị các công thức trong trang tính.
CTRL+’ Sao chép công thức từ ô phía trên ô hiện hoạt vào ô đó hoặc vào Thanh Công thức.
CTRL+1 Hiển thị hộp thoại Định dạng Ô.
CTRL+2 Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.
CTRL+3 Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng.
CTRL+4 Áp dụng hoặc loại bỏ gạch chân.
CTRL+5 Áp dụng hoặc loại bỏ gạch ngang chữ.
CTRL+6 Thay đổi giữa ẩn đối tượng, hiển thị đối tượng và hiển thị chỗ dành sẵn cho đối tượng.
CTRL+8 Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng viền ngoài.
CTRL+9 Ẩn các hàng được chọn.
CTRL+0 Ẩn các cột được chọn.
CTRL+A Chọn toàn bộ trang tính.

Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn CTRL+A sẽ chọn vùng hiện thời. Nhấn CTRL+A lần thứ hai sẽ chọn vùng hiện thời và các hàng tóm tắt. Nhấn CTRL+A lần thứ ba sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Khi điểm chèn ở bên phải của tên hàm trong một công thức, hiển thị hộp thoại Tham đối của Hàm.

Nhấn CTRL+SHIFT+A sẽ chèn tên tham đối và dấu ngoặc đơn khi điểm chèn ở bên phải tên hàm trong một công thức.

CTRL+B Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.
CTRL+C Sao chép các ô được chọn.

Nhấn CTRL+C, theo sau một lệnh CTRL+C khác sẽ hiển thị Bảng tạm.

CTRL+D Dùng lệnh Điền Xuống dưới để sao chép nội dung và định dạng của ô trên cùng trong phạm vi được chọn vào các ô bên dưới.
CTRL+F Hiển thị hộp thoại Tìm và Thay thế với tab Tìm được chọn.

Nhấn SHIFT+F5 cũng hiển thị tab này, trong khi nhấn Shift+F4 sẽ lặp lại thao tác Tìm kiếm gần nhất.

Nhấn CTRL+SHIFT+F sẽ mở ra hộp thoại Định dạng Ô với các tab Phông chữ được chọn.

CTRL+G Hiển thị hộp thoại Đến.

F5 cũng hiển thị hộp thoại này.

CTRL+H Hiển thị hộp thoại Tìm và Thay thế với tab Thay thế được chọn.
CTRL+I Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng nghiêng.
CTRL+K Hiển thị hộp thoại Chèn Siêu kết nối cho các siêu kết nối mới hoặc hộp thoại Chỉnh sửa Siêu kết nối cho các siêu kết nối hiện đang được chọn.
CTRL+N Tạo một sổ làm việc trống mới.
CTRL+O Hiển thị hộp thoại Mở để mở hoặc tìm một tệp.

Nhấn CTRL+SHIFT+O sẽ chọn tất cả các ô có chứa chú thích.

CTRL+P Hiển thị hộp thoại In.

Nhấn CTRL+SHIFT+P sẽ mở hộp thoại Định dạng Ô cùng với tab Phông chữ được chọn.

CTRL+R Dùng lệnh Điền bên Phải để sao chép nội dung và định dạng của ô ngoài cùng bên trái của một phạm vi được chọn vào các ô bên phải.
CTRL+S Lưu tệp hiện hoạt với tên, vị trí và định dạng tệp hiện tại của tệp.
CTRL+T Hiển thị hộp thoại Tạo Bảng.
CTRL+U Áp dụng hoặc loại bỏ gạch chân.

Nhấn CTRL+SHIFT+U sẽ chuyển đổi giữa chế độ bung rộng và thu gọn thanh công thức.

CTRL+V Chèn nội dung của Bảng tạm tại điểm chèn và thay thế bất cứ vùng chọn nào. Chỉ khả dụng sau khi bạn cắt hoặc sao chép một đối tượng, văn bản hoặc nội dung ô.

Nhấn CTRL+ALT+V sẽ hiển thị hộp thoại Dán Đặc biệt. Thao tác này chỉ khả dụng sau khi bạn cắt hoặc sao chép một đối tượng, văn bản hoặc nội dung ô trên một trang tính hoặc một chương trình khác.

CTRL+W Đóng cửa sổ sổ làm việc đã chọn.
CTRL+X Cắt các ô đã chọn.
CTRL+Y Lặp lại lệnh hoặc thao tác cuối cùng nếu có thể.
CTRL+Z Sử dụng lệnh Hoàn tác để đảo ngược lệnh gần nhất hoặc xóa mục gần nhất mà bạn đã nhập.

CTRL+SHIFT+Z sử dụng lệnh Hoàn tác hoặc Làm lại để đảo ngược hoặc khôi phục phần chỉnh sửa tự động gần nhất khi Thẻ Tự Sửa Thông minh hiển thị.

Phím chức năng trong Excel 2007:

F1

Hiển thị ngăn tác vụ Trợ giúp Microsoft Office Excel.

Nhấn CTRL+F1 sẽ hiển thị hoặc ẩn Dải băng, một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

Nhấn ALT+F1 sẽ tạo ra biểu đồ dữ liệu trong dải ô hiện tại.

Nhấn ALT+SHIFT+F1 sẽ chèn một trang tính mới.

F2 Chỉnh sửa ô hiện hoạt và định vị điểm chèn ở cuối nội dung ô. Phím này còn có thể di chuyển điểm chèn vào Thanh Công thức khi chỉnh sửa ở ô đã bị tắt.

Nhấn SHIFT+F2 sẽ thêm hoặc chỉnh sửa chú thích ô.

Nhấn CTRL + F2 sẽ hiển thị cửa sổ Xem trước khi In.

F3 Hiển thị hộp thoại Dán Tên.

Nhấn SHIFT+F3 sẽ hiển thị hộp thoại Chèn Hàm.

F4 Lặp lại lệnh hoặc thao tác cuối cùng nếu có thể.

Khi tham chiếu ô hoặc dải ô được chọn trong một công thức, nhấn F4 sẽ quay vòng qua các tổ hợp tham chiếu tuyệt đối và tương đối khác nhau.

Nhấn CTRL+F4 sẽ đóng cửa sổ sổ làm việc đã chọn.

F5 Hiển thị hộp thoại Đến.

Nhấn CTRL+F5 sẽ khôi phục kích thước cửa sổ sổ làm việc được chọn.

F6 Chuyển đổi giữa trang tính, Dải băng, ngăn tác vụ và các điều khiển Thu phóng. Trong trang tính đã được tách (menu Xem, lệnh Quản lý Cửa sổ NàyCố định NgănTách Cửa sổ), F6 bao gồm các ngăn đã được tách khi chuyển đổi giữa các ngăn và vùng Dải băng.

Nhấn SHIFT+F6 sẽ chuyển đổi giữa trang tính, điều khiển Thu phóng, ngăn tác vụ và Dải băng.

Nhấn CTRL+F6 sẽ chuyển tới cửa sổ sổ làm việc tiếp theo khi có nhiều cửa sổ sổ làm việc được mở.

F7 Hiển thị hộp thoại Chính tả để kiểm tra chính tả trong trang tính hiện hoạt hoặc phạm vi được chọn.

CTRL+F7 sẽ thực hiện lệnh Di chuyển trên cửa sổ sổ làm việc khi cửa sổ đó không được phóng to. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển cửa sổ và khi kết thúc, hãy nhấn ENTER hoặc ESC để hủy bỏ.

F8 Bật hoặc tắt chế độ mở rộng. Trong chế độ mở rộng, Vùng chọn Mở rộng sẽ xuất hiện ở dòng trạng thái và các phím mũi tên sẽ mở rộng vùng chọn.

Nhấn SHIFT+F8 sẽ cho phép bạn thêm một ô hoặc dải ô không liền kề với vùng ô được chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên.

Nhấn CTRL+F8 sẽ thực hiện lệnh Kích cỡ (trên menu Điều khiển của cửa sổ sổ làm việc) khi một sổ làm việc không được phóng to.

Nhấn ALT+F8 sẽ hiển thị hộp thoại Macro để bạn tạo, chạy, chỉnh sửa hoặc xóa macro.

F9 Tính toán tất cả các trang tính trong tất cả các sổ làm việc đang mở.

Nhấn SHIFT+F9 sẽ tính toán trang tính hiện hoạt.

Nhấn CTRL+ALT+F9 sẽ tính toán tất cả các trang tính trong tất cả các sổ làm việc đang mở, bất kể các trang này có thay đổi từ lần tính cuối cùng hay không.

Nhấn CTRL+ALT+SHIFT+F9 sẽ kiểm tra lại các công thức phụ thuộc, sau đó tính toán tất cả các ô trong các sổ làm việc đang mở, bao gồm các ô không được đánh dấu là cần tính toán.

Nhấn CTRL+F9 sẽ thu nhỏ cửa sổ sổ làm việc thành biểu tượng.

F10 Bật hoặc tắt mẹo phím.

Nhấn SHIFT+F10 sẽ hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn.

Nhấn ALT+SHIFT+F10 sẽ hiển thị menu hoặc thông báo về thẻ thông minh. Nếu xuất hiện nhiều thẻ thông minh, thao tác sẽ chuyển sang thẻ thông minh tiếp theo và hiển thị menu hoặc thông báo của thẻ.

Nhấn CTRL+F10 sẽ phóng to hoặc khôi phục lại cửa sổ sổ làm việc.

F11 Tạo ra biểu đồ dữ liệu trong dải ô hiện tại.

Nhấn SHIFT+F11 sẽ chèn một trang tính mới.

Nhấn ALT+F11 sẽ mở Trình soạn thảo Visual Basic của Microsoft, cho phép bạn tạo macro bằng cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Hiển thị hộp thoại Lưu Dưới dạng.

Các phím tắt hữu dụng khác trong excel 2007:

PHÍM MŨI TÊN

Di chuyển một ô lên, xuống, sang trái hoặc sang phải trong một trang tính.

Nhấn CTRL+PHÍM MŨI TÊN sẽ di chuyển đến lề vùng dữ liệu hiện tại trong trang tính.

Nhấn SHIFT+PHÍM MŨI TÊN sẽ mở rộng vùng chọn thêm một ô.

Nhấn CTRL+SHIFT+PHÍM MŨI TÊN sẽ mở rộng vùng chọn ô đến ô không trống cuối cùng trong cùng một cột hoặc hàng với ô hiện hoạt, nếu ô tiếp theo là ô trống, thì mở rộng vùng chọn đến ô không trống tiếp theo.

Nhấn MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI sẽ chọn tab về bên trái hoặc về bên phải khi chọn Dải băng. Khi mở hoặc chọn menu con, các phím mũi tên này sẽ chuyển đổi giữa menu chính và menu con. Khi chọn một tab Dải băng, các phím này sẽ dẫn hướng nút tab.

Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc MŨI TÊN LÊN sẽ chọn lệnh tiếp theo hoặc trước đó khi một menu hoặc menu con mở. Khi chọn tab Dải băng, các phím này sẽ dẫn hướng lên hoặc xuống trong nhóm tab.

Trong hộp thoại, phím mũi tên sẽ di chuyển giữa các tùy chọn trong danh sách thả xuống mở hoặc giữa các tùy chọn trong một nhóm tùy chọn.

Nhấn MŨI TÊN XUỐNG hoặc ALT+MŨI TÊN XUỐNG sẽ mở một danh sách thả xuống đã chọn.

BACKSPACE Xóa một ký tự ở bên trái trong Thanh Công thức.

Cũng xóa nội dung của ô hiện hoạt.

Trong chế độ chỉnh sửa ô, phím này sẽ xóa ký tự bên trái của điểm chèn.

DELETE Loại bỏ nội dung ô (dữ liệu và công thức) khỏi các ô được chọn mà không ảnh hưởng đến định dạng hoặc chú thích ô.

Trong chế độ chỉnh sửa ô, phím này sẽ xóa ký tự bên phải của điểm chèn.

END Chuyển đến ô ở góc dưới bên trái của cửa sổ khi bật phím SCROLL LOCK.

Đồng thời chọn lệnh cuối cùng trên menu khi một menu hoặc menu con hiển thị.

Nhấn CTRL+END sẽ di chuyển tới ô cuối cùng trong trang tính, trong hàng được sử dụng thấp nhất trong cột ngoài cùng bên phải được sử dụng. Nếu con trỏ đang ở thanh công thức, nhấn CTRL+END sẽ di chuyển con trỏ đến cuối văn bản.

Nhấn CTRL+SHIFT+END sẽ mở rộng vùng chọn ô sang ô được sử dụng gần đây nhất trên trang tính (góc phía dưới bên phải). Nếu con trỏ nằm trong thanh công thức, nhấn CTRL+SHIFT+END sẽ chọn toàn bộ văn bản trong thanh công thức từ vị trí của con trỏ đến cuối—điều này không ảnh hưởng đến chiều cao của thanh công thức.

ENTER Hoàn thành một mục nhập ô từ trong ô hoặc trong Thanh Công thức và chọn ô bên dưới (theo mặc định).

Trong một biểu mẫu dữ liệu, nhấn phím này sẽ chuyển đến trường đầu tiên trong bản ghi tiếp theo.

Mở menu được chọn (nhấn F10 để kích hoạt thanh menu) hoặc thực hiện hành động cho lệnh được chọn.

Trong một hộp thoại, nhấn phím này sẽ thực hiện hành động cho nút lệnh mặc định trong hộp thoại (nút có viền ngoài đậm, thường là nút OK).

Nhấn ALT+ENTER sẽ bắt đầu một dòng mới trong cùng một ô.

Nhấn CTRL+ENTER sẽ điền mục nhập hiện tại vào dải ô được chọn.

Nhấn SHIFT+ENTER sẽ hoàn thành một mục nhập ô và chọn ô bên trên.

ESC Hủy bỏ một mục nhập trong ô hoặc trong Thanh Công thức.

Đóng menu hoặc menu con, hộp thoại hoặc cửa sổ thông báo đang mở.

Nhấn phím này cũng đóng chế độ toàn màn hình khi chế độ này được áp dụng và quay về chế độ màn hình bình thường để hiển thị lại Dải băng và thanh trạng thái.

HOME Chuyển đến đầu hàng trong một trang tính.

Chuyển đến ô ở góc trên bên trái của cửa sổ khi bật phím SCROLL LOCK.

Chọn lệnh đầu tiên trên menu khi một menu hoặc menu con hiển thị.

Nhấn CTRL+HOME sẽ chuyển đến đầu một trang tính.

Nhấn CTRL+SHIFT+HOME sẽ mở rộng vùng chọn ô đến đầu trang tính.

PAGE DOWN Di chuyển xuống một màn hình trong một trang tính.

Nhấn ALT+PAGE DOWN sẽ di chuyển một màn hình sang phải trong trang tính.

Nhấn CTRL+PAGE DOWN sẽ di chuyển đến trang tính tiếp theo trong một sổ làm việc.

Nhấn CTRL+SHIFT+PAGE DOWN sẽ chọn trang tính hiện tại và trang tiếp theo trong một sổ làm việc.

PAGE UP Di chuyển lên một màn hình trong trang tính.

Nhấn ALT+PAGE UP sẽ di chuyển một màn hình sang trái trong trang tính.

Nhấn CTRL+PAGE UP sẽ di chuyển đến trang tính trước đó trong sổ làm việc.

Nhấn CTRL+SHIFT+PAGE UP sẽ chọn trang tính hiện tại và trang trước đó trong sổ làm việc.

PHÍM CÁCH Trong hộp thoại, hãy thực hiện thao tác dành cho nút được chọn hoặc chọn hay xóa một hộp kiểm.

Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH sẽ chọn toàn bộ cột trong trang tính.

Nhấn SHIFT+PHÍM CÁCH sẽ chọn toàn bộ hàng trong trang tính.

Nhấn CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH sẽ chọn toàn bộ trang tính.

  • Nếu trang tính có chứa dữ liệu, nhấn CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH sẽ chọn vùng hiện thời. Nhấn CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH lần thứ hai sẽ chọn vùng hiện thời và các hàng tóm tắt. Nhấn CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH lần thứ ba sẽ chọn toàn bộ trang tính.
  • Khi một đối tượng được chọn, nhấn CTRL+SHIFT+PHÍM CÁCH sẽ chọn tất cả các đối tượng trên trang tính.

Nhấn ALT+PHÍM CÁCH sẽ hiển thị menu Điều khiển của cửa sổ Microsoft Office Excel.

TAB Chuyển sang phải một ô trong trang tính.

Chuyển đổi giữa các ô không bị khóa trong một trang tính được bảo vệ.

Chuyển đến tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn tiếp theo trong một hộp thoại.

Nhấn SHIFT+TAB sẽ chuyển đến ô trước đó trong một trang tính hoặc tùy chọn trước đó trong hộp thoại.

Nhấn CTRL+TAB sẽ chuyển đổi đến tab tiếp theo trong hộp thoại.

Nhấn CTRL+SHIFT+TAB sẽ chuyển đổi đến tab trước đó trong một hộp thoại.

Trên đây là tổng hợp các phím tắt hữu dụng trong Excel 2007 nằm trong bộ thủ thuật Excel cơ bản. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vppvinacom.vn - Khuyến mãi tặng gel rửa tay khô lifebuoy 55ml chung tay phòng chống lây nhiễm virus corona Bỏ qua

Hotline: (028)35.368.668