Giấy in liên tục 3 liên A4 (210×297mm)

285.000

  • Giấy in vi tính Liên sơn A4 1 liên – (210×279)mm – 195.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn A4 2 liên – (210×279)mm – 315.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn A4 3 liên – (210×279)mm – 315.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn A4 4 liên – (210×279)mm – 315.000/thùng
  • Giấy in vi tính Liên sơn A4 5 liên – (210×279)mm – 355.000/thùng
Hotline: (028)35.368.668